Πολιτικοί Γάμοι

Για τέλεση πολιτικών γάμων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αρμόδιο υπάλληλο για να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσετε στην υπηρεσία μας.

Στοιχεία επικοινωνίας

Ταχ. Δ/νση:  Αγία Φωτεινή Αμαρίου, Τ.Κ. 74061
Υπεύθυνος επικοινωνίας:  Γεώργιος  Ζαμπετάκης
Τηλ.:  28333 40204
Fax:  28333 40224
Email: info@amari.gov.gr