Υπεγράφη σύμβαση 70.000 € από το Δήμαρχο Παντελή Μουρτζανό

Στην υπογραφή της σύμβασης του έργου με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών περίφραξης και κιγκλιδωμάτων», προϋπολογισμού 70.000 €, προέβη τις προηγούμενες μέρες, παρουσία του αναδόχου, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός.

Φυσικό αντικείμενο του έργου, αποτελεί η προμήθεια, η μεταφορά και η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και στηθαίων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο σε μια σειρά οικισμών του Δήμου Αμαρίου.

Υπενθυμίζεται, ότι το έργο χρηματοδοτείται από το «Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρεια Κρήτης 2021-2025» και σύμφωνα με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, οι εν λόγω παρεμβάσεις κρίθηκαν αναγκαίες προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι ατυχήματος κατά τη διέλευση πεζών και οχημάτων.