Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής :

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΚ_120221_ΤΕΛΙΚΟ