Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμαρίου ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης ζημιών δημοτικής οδοποιίας θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας της επαρχιακής οδού Αποδούλου – Λοχριάς, εντός των ορίων της Κοινότητας Πλατάνου.

Η διακοπή κυκλοφορίας θα ισχύσει από Πέμπτη 1 έως Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου, καθώς και από Δευτέρα 5 έως Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου, κατά τις ώρες από 08:00 έως 16:00.

Η κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων θα διεξάγεται δια μέσου των οδών Πλάτανος – Κλήμα – Τυμπάκι – Επαρχιακή οδός Τυμπάκι – Μάντρες – Αποδούλου και αντίστροφα.