Επιθεώρηση των εργασιών από τον Δήμαρχο Αμαρίου κ. Παντελή Μουρτζανό

Επιτόπια αυτοψία στις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιφερειακή οδό στον οικισμό Νέυς Αμάρι πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός.

Σκοπός της επίσκεψης υπήρξε η διεξοδική ενημέρωση σχετικά με την πορεία και το χρονοδιάγραμμα περαίωσης των εργασιών οι οποίες σύμφωνα με τον εργολάβο εξελίσσονται κανονικά και αναμένεται να ολοκληρωθούν με την τσιμεντόστρωση της οδού η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε τμηματική διαπλάτυνση του δρόμου με καθολική εξομάλυνση της επιφάνειας σε όλο το μήκος του, ενώ όπου κρίθηκε απαραίτητο κατασκευάστηκαν νέες αργολιθοδομές με σκοπό την αντιστήριξη των πρανών και την αισθητική ανάπλαση του δρόμου.

Επιπρόσθετα, έχει πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση του αγωγού μεταφοράς νερού σε όλο το μήκος της παρέμβασης με παράλληλη κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης. Ενώ έχει ήδη κατασκευαστεί νέο τεχνικό απορροής υδάτων και ταυτόχρονη επέκταση του υφιστάμενου με σκοπό την όδευση των ομβρίων στα παρακείμενα ρεύματα.

Τον Δήμαρχο Αμαρίου συνόδευσαν ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παύλος Κουρκουλός, καθώς και ο επιβλέπων μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρίου.