Το συγκεντρωτικό πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου μας για τον μήνα Αύγουστο