Συνεχίζονται οι ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών από την Περιφέρεια Κρήτης / Region of Crete.
Στις 26/05 σειρά έχουν τα χωρία: Πατσός, Παντάνασσα, Βωλεώνες, Αποστόλοι, Αγία Φωτεινή και Γέννα.