Την Παρασκευή 5-4-2019 και ώρα 19:30 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου με τα παρακάτω θέματα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 5-4-2019