Η #Απογραφή_πληθυσμού_2021 βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.
🔻Συμμετέχουμε στην καταμέτρηση του πληθυσμού, συνεργαζόμαστε και διευκολύνουμε τους ορισμένους από την ΕΛΣΤΑΤ απογραφείς για την περιοχή μας.
🔻Γινόμαστε μέρος της εθνικής προσπάθειας, αποδεικνύοντας πως ο τόπος μας μετράει.
🔻Κάθε μία και κάθε ένας μετράει. Από τη διαδικασία αυτή δεν πρέπει να λείψει κανείς.
Για περισσότερες πληροφορίες ☎ 28333 40210 & 40230
🆘 Σημειώνεται ότι τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται είναι εμπιστευτικά, δεν διαβιβάζονται ή κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων.