Παρουσίαση των εργασιών υλοποίησης του έργου σε κλιμάκιο του ΕΠΠΕΡΑΑ

 Ένα εμβληματικό έργο για την περιβαλλοντική αναβάθμιση της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία εξελίσσεται ομαλά και βρίσκεται πλέον σε τροχιά ολοκλήρωσης.

Η πρόοδος των εργασιών επιβεβαιώθηκε κατά την επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε τη περασμένη εβδομάδα στο χώρο εκτέλεσης του έργου από κλιμάκιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) με επικεφαλής τον προϊστάμενο κ. Νικόλαο Μαμαλούγκα. Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αμαρίου, κ. Παντελής Μουρτζανός, καθώς και τον Προέδρο του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης. Παράλληλα, παρευρέθηκαν η πρόεδρος της Αμάρι Α.Ε., κα. Βασιλάκη Στυλιανή, ο αντιδήμαρχος Αμαρίου, κ.  Παύλος Κουρκουλός, η προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρίου, κα. Ελένη Περνιεντάκη, καθώς και σύσσωμη η Τεχνική Υπηρεσία του ΕΣΔΑΚ.

Η επιτόπια παρουσίαση των εργασιών πραγματοποιήθηκε από ομάδα στελεχών της Αναδόχου εταιρείας ΘΑΛΗΣ Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες Α.Ε.. Κατά τη διάρκεια της πολύωρης εξέτασης όλων των πτυχών υλοποίησης του έργου διαπιστώθηκε σημαντική πρόοδος στην κατασκευή της Μονάδας με την κατασκευή του έργου, όπως επισημάνθηκε, να αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος το Α’ τρίμηνο του 2022 και έπειτα να ξεκινήσει η εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία.

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του ΧΥΤΥ, η αποκατάσταση του ανενεργού ΧΥΤΑ Α’, η επέκταση του ενεργού κυττάρου ταφής (ΧΥΤΑ Β’) καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των έργων υποδομής της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (διαμορφώσεις επιπέδων, έργα προστασίας πρανών, οδοποιία).

Επιπρόσθετα, έχει ολοκληρωθεί η επέκταση και αναβάθμιση της υφιστάμενης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ). Η αναβαθμισμένη ΜΕΣ συνδυάζει τις πιο σύγχρονες μεθόδους επεξεργασίας στραγγιδίων από ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ – ΜΕΑ, με στόχο τη μέγιστη επαναχρησιμοποίηση τους για τις ανάγκες της εγκατάστασης (βιομηχανικό νερό, άρδευση), μειώνοντας τη χρήση νερού από φυσικούς πόρους.

Επισημαίνεται ότι η συνολική εγκατάσταση «Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Αμαρίου» περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους μονάδες:

  • Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων ΑΣΑ
  • Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων προδιαλεγμένων οργανικών.
  • Μονάδα μηχανικής επεξεργασίας των ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και το διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος προς βιολογική επεξεργασία και ενεργειακή αξιοποίησή του.
  • Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ και των προδιαλεγμένων οργανικών με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης.
  • Μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης και παραγωγής βιοαερίου.
  • Μονάδα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας του χωνεύματος.
  • Mονάδα εξευγενισμού– ραφιναρίας του κομποστοποιημένου υλικού μετά την ωρίμανση, ώστε να παραχθεί χώνευμα τύπου Α και compost συγκεκριμένων προδιαγραφών.
  • Μονάδες περιβαλλοντικής προστασίας για την επεξεργασία των παραγόμενων αέριων ρύπων και υγρών αποβλήτων.

Στόχος της εγκατάστασης είναι ή ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, ή παραγωγή κομπόστ από τα προδιαλεγμένα οργανικά καθώς και ή βιολογική σταθεροποίηση του οργανικού που διαχωρίζεται από τα σύμμεικτα ΑΣΑ μέσω της μηχανικής διαλογής. Το οργανικό κλάσμα, τόσο το προδιαλεγμένο, όσο και το διαχωρισμένο μέσω μηχανικής διαλογής, θα υφίσταται αναερόβια χώνευση με στόχο την παραγωγή βιοαερίου και τη σύγχρονη ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου αυτού. Κατόπιν, τα οργανικά θα οδηγούνται προς αερόβια βιολογική επεξεργασία με στόχο την παραγωγή κομπόστ από τα προδιαλεγμένα και χώνευμα τύπου Α από το οργανικό των συμμείκτων. Επίσης, το έργο περιλαμβάνει τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής αποκλειστικά για την τελική διάθεση των υπολειμμάτων της επεξεργασίας (ΧΥΤΥ).

Τέλος, κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης θα γίνεται επεξεργασία των παραγόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων (ΑΣΑ) και των προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων. Η επένδυση αυτή ανοίγει το δρόμο για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία στη Π.Ε. Ρεθύμνου με τη δημιουργία νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και θέσεων απασχόλησης.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης ο Δήμαρχος Αμαρίου, κ. Παντελής Μουρτζανός προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα, παρουσία ενός από τα πλέον έμπειρα στελέχη του ΕΠΠΕΡΑΑ, τον προϊστάμενο κ. Νικόλαο Μαμαλούγκα, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος και η εκτενής παρουσίαση της εξέλιξης των εργασιών στο μεγάλο έργο της κατασκευής Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και του νέου κύτταρου ΧΥΤΥ στο Δήμο μας. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, καθώς όπως όλα δείχνουν, παρά τις όποιες μικρές καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν σε σχέση με την παραλαβή των απαιτούμενων υλικών εξαιτίας της πανδημίας και τη μικρή παράταση που ζήτησε και έλαβε ο εργολάβος, το έργο εξελίσσεται κανονικά, γεγονός που μας κάνει να αισιοδοξούμε πως εντός του 1ου τριμήνου του 2022 θα ξεκινήσει η 6μηνή δοκιμαστική λειτουργία. Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με γεωλογική μελέτη, η οποία εκπονήθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης, προτείνονται χώροι για την κατασκευή 3ου κυττάρου ΧΥΤΥ. Σε αυτό το πλαίσιο, ήδη ο Δήμος Αμαρίου βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης χρηματοδότησης για την εξαγορά του καταλληλότερου χώρου. Όπως αντιλαμβάνεστε, με την εξαγορά αυτή θα καταστεί εφικτή η ορθή διαχείριση των απορριμμάτων του νομού με ασφάλεια, ξεπερνώντας κατά πολύ τον ορίζοντας 10ετίας που θέτουν τα μέχρι σήμερα δεδομένα, αυξάνοντας το σχετικό δείκτη στα 50 και πλέον έτη. Όπως έχω τονίσει και στο παρελθόν, πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, το οποίο αναμένεται να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα διαχείρισης των απορριμμάτων σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, ενισχύοντας στην πράξη τη προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τη προώθηση καθαρών και καινοτόμων τεχνολογιών διαχείρισης».