Καλούμε τους ενδιαφερόμενους (με βάση τα οριζόμενα στο Άρθρο 39 του Ν. 4801/2021 [ΦΕΚ 83/Α/24-05-2021])  —πολίτες, Δήμους και άλλα Νομικά Πρόσωπα— να προσκομίσουν στη Δ/νση Δασών Ρεθύμνου με σχετικό αίτημά τους οποιαδήποτε στοιχεία διοικητικών πράξεων όπως, πράξη χαρακτηρισμού, απόφαση επιτροπής, τίτλο Ταμείου Εφέδρων Πολεμιστών, εκδοθείσα Οικοδομική Άδεια κ.ά., που μέχρι σήμερα δεν έχει, υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία προδήλων σφαλμάτων, προς έλεγχο και ενσωμάτωσή τους στον αναρτημένο Δασικό Χάρτη ΠΕ Ρεθύμνου .

Για μεγαλύτερη διασφάλιση, και προκειμένου τα βεβαιωμένα ως άνωθι αιτήματα να ενσωματωθούν στον αναρτημένο Δασικό Χάρτη από τη Δ/νση Δασών μέχρι την προθεσμία της 10 Οκτωβρίου 2021, όπως ορίζεται και στον σχετικό Νόμο, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τα στοιχεία αυτά το αργότερο έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2021. Επιπρόσθετα, τα σχετικά αιτήματα προτείνεται να συνοδεύονται από εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα ώστε να διασφαλιστεί τόσο ο ταχύτερος έλεγχος, όσο και η ορθή τοποθέτησή τους από την Υπηρεσία.

Ενημερώνουμε, επίσης, όλους τους ενδιαφερομένους υποβολής αντιρρήσεων με τέλος επί του Αναρτημένου Δασικού Χάρτη ΠΕ Ρεθύμνου ότι, με βάση το Άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/74394/2692 απόφασης ΥΠΕΝ [ΦΕΚ 3589/Β/04-08-2021], το τέλος υποβολής αντιρρήσεων, στις περιπτώσεις όπου αυτό εφαρμόζεται, έχει τροποποιηθεί κατά το ήμισυ (50%).

Η κατάθεση των σχετικών αιτημάτων ενσωμάτωσης διοικητικών πράξεων με τα σχετικά στοιχεία αυτών, γίνεται στο email του Σημείου Υποστήριξης της Ανάρτησης τού Δασικού Χάρτη -Σ.Υ.Α.Δ.Χ.- (syadx.reth@apdkritis.gov.gr ) ή με κατάθεση των εγγράφων στη Δνση Δασών Ρεθύμνου (Κόμβος Αμαρίου ,Μισίρια ΤΚ. 74100, Ρέθυμνο ). Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στα τηλέφωνα του Σ.Υ.Α.Δ.Χ. ή στο Τμήμα Χαρτογραφήσεων (2831023308 , 2831024852, 2831024853 )

Το Σ.Υ.Α.Δ.Χ. λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.