ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ

-Έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ συνολικού ύψους 14 εκ. ευρώ

Στη διαδικασία ορισμού τιμής μονάδας για τις απαλλοτριώσεις στο έργο που αφορά το τμήμα του αμαριώτικου δρόμου στον «οδικό άξονα Ρέθυμνο – Αποστόλοι – Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο – Φράγμα Ποταμών» βρίσκεται η επιτροπή της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου. Όπως ανέφερε στα «Ρ.Ν.», η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Ελένη Ρανουτσάκη, η επιτροπή έχει συσταθεί και θα συνεδριάσει τις επόμενες μέρες, ώστε στη συνέχεια και αφού καθοριστεί η τιμή για τα χρήματα που θα καταβληθούν στους ιδιοκτήτες των εκτάσεων να μπορέσει το έργο να δημοπρατηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι το τμήμα του αμαριώτικου δρόμου έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Πρόγραμμα 2014-2020.

Το έργο έχει φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Κρήτης και προϋπολογισμό 14.039.000,00 ευρώ.

Υποέργα:

  • Οδικός Άξονας Ρέθυμνο-Απόστολοι-Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο-Φράγμα Ποταμών Προϋπολογισμός: 11.800.000,00 €
  • Απαλλοτριώσεις για την κατασκευή του τμήματος Ρέθυμνο. Φράγμα Ποταμών

Προϋπολογισμός: 2.000.000,00 €

  • Αποκαταστάσεις δικτύων ΟΚΩ

Προϋπολογισμός: 100.000,00 €

  • Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου-Μελετητή οδικού έργου: «Οδικός Άξονας Ρέθυμνο-Απόστολοι-Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο-Φράγμα Ποταμών»

Προϋπολογισμός: 110.000,00 €

  • Εργασίες επίβλεψης από αρχαιολογία

Προϋπολογισμός: 29.000,00 €

Το Έργο περιλαμβάνει:

Τμήμα 1: Ρέθυμνο (περιοχή Α/Κ Αμαρίου) – Τζιβέρα χ.θ. 0+640 έως χ.θ. 2+448,81 μήκους 1,81 km. Στο υποτμήμα χ.θ. 0+640 – 1+190 εφαρμόζεται αστική διατομή με πεζοδρόμια και προβλέπεται η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων.

Τμήμα 2: Έξοδος οικισμού Πρασσές (νότια) – εκκλησία Αγ. Φωτεινής χ.θ. 6+670 έως χ.θ. 7+375,57, μήκους 0,71 km.

Τμήμα 3: Γέφυρα Σίμα – περιοχή φράγματος Ποταμών χ.θ. 8+516,94 έως χ.θ 11+490,59, μήκους 2,97 km.

Ακόμα, την γέφυρα Σίμα (νέα γέφυρα) στην χ.θ. 8+762,90 – 8+837,10 Συνολικού ανοίγματος 74,2m (δύο ανοιγμάτων των 37,10 m).

Επίσης περιλαμβάνει τρεις (3) ισόπεδους κόμβους σύνδεσης με το υπάρχον τοπικό οδικό δίκτυο:

– Ισόπεδος κόμβος προς Γιαννούδι στην χ.θ. 1+250 (τμήμα 1)

– Ισόπεδος κόμβος προς Πρασσές στην χ.θ. 2+350 (τμήμα 1)

– Ισόπεδος κόμβος προς Μύρθο στην χ.θ. 9+720 (τμήμα 3).

Τέλος, προβλέπονται εργασίες προστασίας από βραχοπτώσεις, φυτεύσεις δένδρων και θάμνων στις επιφάνειες που προσφέρονται προς τούτο και κατασκευή αντιστοίχου δικτύου άρδευσης, καθώς και εργασίες οδοφωτισμού στις θέσεις των ισοπέδων κόμβων.

 

Πηγή: Ρεθεμνιώτικα Νέα