Στην υπογραφή της σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου Αμαρίου που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019», προέβη το πρωί της Τετάρτης, παρουσία του αναδόχου, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1.100.000 €, χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 571 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και αφορά μια σειρά παρεμβάσεων αποκατάστασης και βελτίωσης της βατότητας στις οδούς: α) από Αγία Παρασκευή έως και τη διασταύρωση με Επαρχιακή οδό «Αποδούλου – Μάντρες», β) εντός οικισμού Μεσονήσια έως και τη διασταύρωση με Επαρχιακή οδό «Ελένες- Αγ. Φωτεινή», γ) της επαρχιακής οδού εντός οικισμού Λοχριάς και δ) της επαρχιακής οδού εντός οικισμού Πλατάνου.

Συγκεκριμένα, τα έργο περιλαμβάνει πληθώρα εργασιών, όπως καθαρισμού υφιστάμενων τεχνικών απορροής όμβριων υδάτων, χωματουργικές εργασίες και άρσεις καταπτώσεων, διάνοιξη καθαρισμό και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής και επένδυσή της με οπλισμένο σκυρόδεμα, τοποθέτηση λίθων μεγάλης μάζας για την αποστράγγιση και αντιστήριξη κατολισθητικών εδαφικών στρώσεων, κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης οπλισμένου σκυροδέματος, εκτεταμένη απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, κατασκευή ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης μεταβλητού πάχους, διάστρωση συγκολλητικής επάλειψης και κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5 εκ. σε ολόκληρη την επιφάνεια των οδών, τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, διαγράμμιση οδοστρώματος, κατασκευές κιγκλιδωμάτων και προσαρμογή φρεατίων στην τελική στάθμη του οδοστρώματος.

 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο Δήμαρχος Αμαρίου, κ. Παντελής Μουρτζανός, δήλωσε τα εξής

«Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να υπογράφω την σύμβαση ενός έργου που αφορά την αποκατάσταση και βελτίωση της βατότητας τεσσάρων οδών του Δήμου Αμαρίου, συνολικού προϋπολογισμού 1.100.000 €. Πρόκειται για μια σειρά παρεμβάσεων που αφορούν το δημοτικό και επαρχιακό δίκτυο τεσσάρων οικισμών του Δήμου μας, της Αγ. Παρασκεύης, των Μεσονήσιων, της Λοχρίας και του Πλατάνου. Δρόμοι, οι οποίοι εξαιτίας της φθοράς του χρόνου και τις καταστροφές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα χρήζουν άμεσης επιδιόρθωσης. Οι εργασίες για τις παραπάνω παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των δημοτών μας, αναμένονται να ξεκινήσουν άμεσα. Θέλω να ευχαριστήσω τόσο τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστα Καραμανλή, όσο και τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών και Βουλευτή Ρεθύμνου, κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο αίτημα μας και εξασφάλισαν την έγκρισή της αναγκαίας χρηματοδότησης. Όπως έχω τονίσει και στο παρελθόν, προτεραιότητα μας ήταν και παραμένει η βελτίωση του υφιστάμενου οδικού δικτύου, γεγονός που το αποδεικνύουμε έμπρακτα μέσα από τον υλοποιούμενο αναπτυξιακό σχεδιασμό του Δήμου μας».