Σε ανακοίνωση του αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Μετά από σχετικές εισηγήσεις των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, υπογράφηκε από τον συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, υποστράτηγο Κωνσταντίνο Θεοφιλόπουλο, απόφαση για την έναρξη του χρονικού ορίου απαγόρευσης χρήσης πυρός από 20-04-2023, στις εκτάσεις που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της 9/2021 Πυροσβεστικής διάταξης, για τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, καθώς και τον νομό Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».