Την Τετάρτη 24-07-19, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός, υπέγραψε τη σύμβαση του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΜΕΡΩΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 390.000,00 €, με ανάδοχο την εταιρεία «ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.».Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών, στα πλαίσια του προγράμματος «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας». Σύμφωνα με την μελέτη, πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες για την κατασκευή τεσσάρων δεξαμενών ύδρευσης στις Κοινότητες Μέρωνα και Αποστόλων προς αντικατάσταση – συμπλήρωση των υφιστάμενων (μία χωρητικότητας 300,00 μ3 και  μία χωρητικότητας 20,00 μ3 σε κάθε Τοπική Κοινότητα), καθώς και οι απαραίτητες συνδέσεις με το υφιστάμενο δίκτυο ή πηγές.

Επίσης, την Πέμπτη 25-07-2019 o Δήμαρχος υπέγραψε  τη σύμβαση για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΕ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 510.000,00 € με ανάδοχο τον κ. Φινδριλή Ιωάννη.
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών.
Σύμφωνα με την μελέτη πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες για τη βελτίωση τριών αγροτικών οδών μέσω ασφαλτόστρωσης, δημιουργίας τάφρου συλλογής ομβρίων και κατασκευής τεχνικών έργων για την απορροή αυτών. Το έργο θα εκτελεστεί σε τμήματα αγροτικών οδών: του οικισμού Γέννας της Κοινότητας Αποστόλων καθώς και των Κοινοτήτων Μοναστηρακίου και Παντάνασσας.

Τέλος, την Παρασκευή 26-07-2019 υπογράφηκε η σύμβαση «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 9.650,82 € με ανάδοχο τον κ. Τζουρμπάκη Γεώργιο.Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Βασιλείου Γ. Μελά και από ιδίους πόρους του Δήμου Αμαρίου. Σύμφωνα με την μελέτη πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου του Νηπιαγωγείου (καθαίρεση οροφοκονιαμάτων, αποξήλωση παλαιών και τοποθέτηση νέων παραθύρων και πόρτας εισόδου, μόνωση του κτιρίου καθώς και βάψιμο του κτιρίου του Νηπιαγωγείου).

Ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός σε δήλωση του εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υπογραφή των συμβάσεων και  υπογράμμισε: «Τα παραπάνω έργα είναι απολύτως απαραίτητα για την περιοχή μας καθώς επιλύουν καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Δήμου μας. Με επίκεντρο τη βελτίωση της καθημερινότητας των Δημοτών μας συνεχίζουμε την υλοποίηση χρήσιμων και απαραίτητων έργων υποδομής».