Οι δυνατότητες ενίσχυσης της διοικητικής και τεχνικής επάρκειας των μικρών και ορεινών δήμων μέσω της αναγκαίας επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης κατά την εφαρμογή της αναπτυξιακής τους πολιτικής, αποτέλεσε το αντικείμενο της συνάντησης εργασίας που έλαβε χώρα στο Αμάρι το πρωί της Δευτέρας ανάμεσα στον Πρόεδρο του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.», κ. Κώστα Φασουλάκη και το Δήμαρχο Αμαρίου, κ. Παντελή Μουρτζανό.

Η συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Γενικού Διευθυντή της «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.», κ. Θανάση Κύρκου και του συνόλου των Αντιδημάρχων του Δήμου Αμαρίου, αποτέλεσε μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να παρουσιαστεί συνολικά και αναλυτικά το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού αλλά και το σύνολο των «εργαλείων» που παρέχονται από τη νομοθεσία και έχουν ως στόχο να συμβάλουν στον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αμαρίου.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, ζητούμενο της συνεργασίας των δύο φορέων ήταν και παραμένει η άμεση αντιμετώπιση στο πρόβλημα έλλειψης προσωπικού και υποστελέχωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ώστε να υλοποιηθούν γρηγορότερα μια σειρά από σημαντικά έργα, καθώς και να μελετηθούν και να ωριμάσουν και νέες δράσεις, τις οποίες η Δημοτική Αρχή προγραμματίζει για το επόμενο διάστημα.

Υπενθυμίζεται, ότι στην μετοχική σύνθεση του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.» μετέχει η Περιφέρεια Κρήτης και έντεκα Δήμοι μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Αμαρίου.