Ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός, την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου συναντήθηκε στην Αθήνα, με τον Υφυπουργό Υποδομών & Μεταφορών κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον Γενικό Διευθυντή, Σχεδιασμού Έργων Υποδομής και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων, του Υπουργείου Υποδομών κ. Αντώνιο Κοτσώνη. Ο Δήμαρχος παρέδωσε στον Υφυπουργό και στον Γενικό Διευθυντή την πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής κατοίκων της περιοχής για την ακύρωση του αρχικού προγραμματικού σχεδιασμού κατασκευής του φράγματος Ελενών – Γερακαρίου 1,7 εκατ. m3  καθώς και την γνωμοδοτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την κατασκευή δύο λιμνοδεξαμενών χωρητικότητας 500.000 έως 600.000 m3 και 200.000 έως 300.000 m3 με μια σειρά ανταποδοτικών έργων.  Επίσης, τους ενημέρωσε ότι οι προτάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής και της γνωμοδοτικής απόφασης του Δ.Σ. σε πολλά σημεία ταυτίζονται και ζήτησε την αυτοψία του χώρου από αρμόδιο κλιμάκιο του Υπουργείου Υποδομών προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για την αναθεώρηση του αρχικού σχεδιασμού και να εκπονηθεί μελέτη οριοθέτησης των σημείων κατασκευής των δύο λιμνοδεξαμενών. Συγχρόνως δε, να ενταχθούν στη νέα μελέτη τα δίκτυα άρδευσης των χωριών της Αμπαδιάς που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη του φράγματος Πλατύ.

Ο Υφυπουργός και ο Γενικός Διευθυντής εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για το αποτέλεσμα της διαβούλευσης και δεσμεύτηκαν ότι τον επόμενο μήνα κλιμάκιο του Υπουργείου Υποδομών θα επισκεφθεί την περιοχή  για να εξετάσει τη δυνατότητα εφαρμογής της νέας πρότασης.

Τέλος, ο Δήμαρχος έθεσε ξανά σε προτεραιότητα την άμεση ανάγκη ολοκλήρωσης κατασκευής του Αμαριώτικου δρόμου. Ζήτησε δε τη χρηματοδότηση έργων υποδομής για την κατασκευή αποχετευτικών δικτύων και βιολογικών (έχουν ήδη υποβληθεί τεχνικά δελτία στο Υπουργείο) καθώς και την χρηματοδότηση έργων για την βελτίωση και πλήρη αποκατάσταση ζημιών που έχει υποστεί το δημοτικό οδικό δίκτυο του Δήμου Αμαρίου.