Ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός, την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου συναντήθηκε στην Αθήνα, με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα. Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τον Υφυπουργό ότι έχουν εκπονηθεί από το Δήμο μελέτες  για την  κατασκευή 13 ομβροδεξαμενών στο Δήμο Αμαρίου προϋπολογισμού 1.125.000,00 ευρώ που θα συμβάλλουν στη διατήρηση της ενασχόλησης των κατοίκων της περιοχής με τον πρωτογενή τομέα αλλά και στη ζωτικής σημασίας διατήρησης του πληθυσμού της σπάνιας και απειλούμενης υπό εξαφάνιση άγριας πανίδας της περιοχής και ζήτησε την χρηματοδότηση τους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Ο Υφυπουργός ήταν θετικός στο αίτημα του Δήμου και υποσχέθηκε ότι το επόμενο διάστημα η κατασκευή των ομβροδεξαμενών θα ενταχθεί στο γενικότερο  προγραμματισμό  έργων του Υπουργείου.