Την Δευτέρα 1-6-2020 συνεδριάζει διά περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου με το παρακάτω θέμα:

Αρχείο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 1-6-2020