Την Τετάρτη 23-9-2020 συνεδριάζει διά περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου με τα παρακάτω θέματα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 23-9-2020