Την Δευτέρα 30-11-2020 συνεδριάζει διά περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου με τα παρακάτω θέματα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 30-11-2020