Την Δευτέρα 18-5-2020 συνεδριάζει διά περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου   με τα παρακάτω θέματα:

Αρχείο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 18-5-2020