Την Παρασκευή 29-1-2021 συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου με τα παρακάτω θέματα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 29-1-2021