Την Τετάρτη 17-2-2021 συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου με τα παρακάτω θέματα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 17-02-2021