Τη Τετάρτη 8-4-2021 και ώρα 14:00 συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου με τα παρακάτω θέματα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 7-4-2021