Την Δευτέρα 21-12-2020 συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου με τα παρακάτω θέματα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 21-12-2020 14.00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 21-12-2020 15.00