Την Δευτέρα 30-9-2019 και ώρα 19:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου με τα παρακάτω θέματα:

Αρχείο:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30-9-2019