Την Δευτέρα 27-1-2020 και ώρα 18:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου με τα παρακάτω θέματα:

Αρχείο:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 27-1-2020