Την Παρασκευή 28-2-2020 και ώρα 18:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου με τα παρακάτω θέματα:

Αρχείο:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 28-2-2020