Την Τρίτη 10-3-2020 και ώρα 18:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου με τα παρακάτω θέματα:

Αρχείο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 10-3-2020