Την Παρασκευή 23-10-2020 και ώρα 19:00 συνεδριάζει διά ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου με τα παρακάτω θέματα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 23-10-2020