Την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:30 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρίου, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμαρίου Έτους 2024.

 

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2023 και αντίστοιχη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, στο πλαίσιο ένταξης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης για την προστασία τμήματος στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 7.000,00 €, στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κρήτης.

 

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2023 και αντίστοιχη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, στο πλαίσιο ένταξης του έργου με τίτλο: «Εργασίες προστασίας οδικού δικτύου από πλημμύρες και κατολισθήσεις Περιφέρειας Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 35.000,00 €, στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κρήτης.

 

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2023 και αντίστοιχη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, στο πλαίσιο ένταξης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση αποθηκευτικού προκατασκευασμένου οικίσκου, στην Δημοτική Ενότητα Κουρητών», προϋπολογισμού 4.200,00 €.

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών του έργου: «Καθαρισμός Περιπατητικών Διαδρομών, Συντήρηση και Κατασκευή Ξύλινων Κιγκλιδωμάτων Δ.Ε. Συβρίτου και Δ.Ε. Κουρητών Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 74.000,00 €.

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «Καθαρισμός Περιπατητικών Διαδρομών, Συντήρηση και Κατασκευή Ξύλινων Κιγκλιδωμάτων Δ.Ε. Συβρίτου και Δ.Ε. Κουρητών Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 74.000,00 €.

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδάφους του έργου:  «Καθαρισμός Περιπατητικών Διαδρομών, Συντήρηση και Κατασκευή Ξύλινων Κιγκλιδωμάτων Δ.Ε. Συβρίτου και Δ.Ε. Κουρητών Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 74.000,00 €.

 

 1. Παράταση Προθεσμίας του έργου: «Ανάπλαση Δρόμων σε Τ.Κ. του Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 200.000,00 €.

 

 1. Παράταση Προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών του Δήμου Αμαρίου (ΠΔΕ)», προϋπολογισμού 250.000,00 €.

 

 1. Παράταση Προθεσμίας του έργου: «Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών που Προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού της Χώρας, υποέργο: Αποκατάσταση Ζημιών και Καταστροφών στο Δήμο Αμαρίου από τις Θεομηνίες του Νοεμβρίου 2020», προϋπολογισμού 250.000,00 €.

 

 1. Παράταση Προθεσμίας του έργου: «Διαμορφώσεις – Κατασκευές – Συντηρήσεις Υποδομών σε Κοινόχρηστους και Αθλητικούς Χώρους, υποέργο 6: Ανακαίνιση Κτιριακών Υποδομών, Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου και Κατασκευή Νέας Περίφραξης στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Φουρφουρά Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 200.000,00 €.

 

 1. Παράταση Σύμβασης με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου της Πράξης: Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αμαρίου.

 

 1. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Εγκατάσταση και Λειτουργία Εξοπλισμού Ασύρματης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Έργο WiFi4GR).

 

 1. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση Ζημιών Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου Αμαρίου από τις Πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019, υποέργο (νέο): Αποκατάσταση Δημοτικής Οδοποιίας στις Τ.Κ. Βισταγής και Πλατανίων», προϋπολογισμού 400.000,00 €.

 

 1. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση και Διαπλάτυνση Δρόμου προς Αρχαιολογικό Χώρο Μοναστηρακίου Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 219.000,00 €.

 

 1. Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού έτους 2023.

 

 1. Κατανομή Πίστωσης Α/μιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αμαρίου.

 

 1. Κατανομή Πίστωσης Β/μιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αμαρίου.