Την Πέμπτη 30.06.2022 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 4 του ν. 3852/2010. Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημαρχείο Αμαρίου στην Αγ. Φωτεινή με τα παρακάτω θέματα:

1. α) Χορήγηση εξουσιοδότησης κ. Δημάρχου για εκπροσώπηση του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της ΑΜΑΡΙ Μ.Α.Ε. – Ο.Τ.Α.

     β) Ενημέρωση για τα αποτελέσματα χρήσης έτους 2021.

2. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για έκδοση διαπιστωτικής πράξης, για τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΜΑΡΙ Μ.Α.Ε. – Ο.Τ.Α.».