Την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024 θα πραγματοποιηθούν δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (22-01-2024) 14_30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (22-01-2024) 15_30