Την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρίου, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2023 και αντίστοιχη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, στο πλαίσιο ένταξης του έργου με τίτλο: Αντικατάσταση, Εκσυγχρονισμός και Επέκταση Αρδευτικών Δικτύων περιοχών: Αποστόλων, Βρυσών – Καρδακίου, Γερακαρίου, Δρυγιών, Μοναστηρακίου και Φουρφουρά Δήμου Αμαρίου, υποέργο 1: «Αντικατάσταση, Εκσυγχρονισμός και Επέκταση Αρδευτικών Δικτύων περιοχών Αποστόλων , Βρυσών – Καρδακίου, Γερακαρίου, Δρυγιών, Μοναστηρακίου και Φουρφουρά Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 2.114.200,00 €, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2023 και αντίστοιχη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, στο πλαίσιο ένταξης της πράξης με τίτλο: Αντικατάσταση, Εκσυγχρονισμός και Επέκταση Αρδευτικών Δικτύων περιοχών: Αποστόλων, Βρυσών – Καρδακίου, Γερακαρίου, Δρυγιών, Μοναστηρακίου και Φουρφουρά Δήμου Αμαρίου, υποέργο 2: «Παρακολούθηση των Εργασιών από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου», προϋπολογισμού 81.600,00 €, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 3. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Τεχνικών Έργων και Συντήρηση Χώρων Νεκροταφείων Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 91.020,81 €.
 4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών που Προκαλούνται από Θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού της Χώρας», προϋπολογισμού 300.000,00 €.
 5. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου ποιότητας Υλικών του έργου: «Κατασκευαστικές Εργασίες σε Κοιμητήρια του Δήμου Αμαρίου (ΚΑΠ2021+ΚΑΠ2019+ΚΑΠ2020)», προϋπολογισμού 92.464,81 €.
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «Κατασκευαστικές Εργασίες σε Κοιμητήρια του Δήμου Αμαρίου (ΚΑΠ2021+ΚΑΠ2019+ΚΑΠ2020)», προϋπολογισμού 92.464,81 €.
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδάφους του έργου: «Κατασκευαστικές Εργασίες σε Κοιμητήρια του Δήμου Αμαρίου (ΚΑΠ2021+ΚΑΠ2019+ΚΑΠ2020)», προϋπολογισμού 92.464,81 €.
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών του έργου: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτοκτηνοτροφικής Οδού εντός Κοινοτήτων Αποδούλου και Νίθαυρης Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 1.000.000,00 €.
 9. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτοκτηνοτροφικής Οδού εντός Κοινοτήτων Αποδούλου και Νίθαυρης Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 1.000.000,00 €.
 10. Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδάφους του έργου:  «Βελτίωση Βατότητας Αγροτοκτηνοτροφικής Οδού εντός Κοινοτήτων Αποδούλου και Νίθαυρης Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 1.000.000,00 €.
 11. Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2023.
 12. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.
 13. Έγκριση Απολογισμού Α/μιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αμαρίου έτους 2022.
 14. Έγκριση Απολογισμού Β/μιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αμαρίου έτους 2022
 15. Κατανομή Πίστωσης Α/μιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αμαρίου.
 16. Κατανομή Πίστωσης Β/μιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αμαρίου.
 17. Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρίου (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΑΜ.), έτους 2022.
 18. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αμαρίου στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) «CLLD / LEADER 2023 – 2027».
 19. Παράταση Παραχώρησης Χρήσης Ακινήτου Έκτασης 181.292,57 τ.μ. (χώρος ΧΥΤΑ), στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ).
 20. Δωρεάν Παραχώρηση του ισογείου του Κοινοτικού Καταστήματος της Κοινότητας Νίθαυρης Δήμου Αμαρίου, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νίθαυρης.

 

 • Συζήτηση που αφορά το εργοστάσιο απορριμμάτων. (Μετά από αίτημα της αντιπολίτευσης).

 

 • Συζήτηση που αφορά τα νερά του πλατύ. (Μετά από αίτημα της αντιπολίτευσης).