Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρίου.

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 18:00, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ