Την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:30 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρίου, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμαρίου για την Μ.Π.Ε. που αφορά το έργο: «Τροποποίηση ΑΕΠΟ του Υβριδικού Σταθμού Ισχύος: (α) 81,6MW (Μονάδες ΑΠΕ) στις θέσεις Φρούδια-Λυγιάς-Πλατύβολο και Τρούλα-Χαλκιάς-Κορφή, Δήμου Σητείας & (β) 50MW (Εγγυημένη ισχύς) στη θέση Φράγμα Ποταμών, Δήμων Αμαρίου και Ρεθύμνης, της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ».
 2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού (Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022)
 3. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ», με προϋπολογισμό 2.532.716,39 €
 5. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ», με προϋπολογισμό 2.532.716,39 €
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ», με προϋπολογισμό 2.532.716,39 €
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδάφους του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ», με προϋπολογισμό 2.532.716,39 €
 8. Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ  ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΥΡΟΥΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ Δ.Ε. ΚΟΥΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»
 9. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, αριθμός υδρονομέων, τομέα δράσης και αμοιβής αυτών στο Δήμο Αμαρίου για το έτος 2023
 10. Επιλογή εκμισθωτή για απευθείας εκμίσθωση δημοτικής αγροκτηνοτροφικής έκτασης μετά από άγονο διαγωνισμό.
 11. Διαγραφή οφειλών ΤΑΠ.