Την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρίου.

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 19:00, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος προς το Υ.Π.Α.Α.Τ. για δωρεάν παραχώρηση στο Δήμο Αμαρίου, ακινήτου και εγκαταστάσεων στη Σχολή Ασωμάτων (Κτήμα Πάνακρον), για κοινωφελή Χρήση.
  2. Παράταση Προθεσμίας του έργου: «Κατασκευαστικές Εργασίες σε Κοιμητήρια του Δήμου Αμαρίου (ΚΑΠ  2019,2020,2021)», προϋπολογισμού 92.464,79 €.
  3. Παράταση Προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση Βατότητας Αγροκτηνοτροφικής Οδού εντός Κοινοτήτων Αποδούλου και Νίθαυρης Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 1.000.000,00 €.
  4. Παράταση Προθεσμίας του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικών Κτισμάτων (ΚΑΠ2023)», προϋπολογισμού 15.656,59 €.
  5. Παράταση Προθεσμίας του έργου: «Διαμορφώσεις – Κατασκευές – Συντηρήσεις Υποδομών σε Κοινόχρηστους και Αθλητικούς Χώρους, υποέργο 6: Ανακαίνιση Κτιριακών Υποδομών, Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου και Κατασκευή Νέας Περίφραξης στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Φουρφουρά Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 200.000,00 €.
  6. Παράταση Προθεσμίας της Προμήθειας: «Πράξη: Αναβάθμιση και Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων σε Οικισμούς του Δήμου Αμαρίου, υποέργο 1: Αναβάθμιση Δημοτικού Γηπέδου Φουρφουρά Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 254.993,60 €
  7. Ορισμός δικαιούχων και καθορισμός του ύψους αποζημίωσης των Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
  8. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.  

      

  • Ενημερώσεις – Ανακοινώσεις.