Την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρίου, με τα παρακάτω θέματα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 14-03-2023