Την Τρίτη 25.10.2022 και ώρα 15:00 στο Δημαρχείο Αμαρίου στην Αγία Φωτεινή θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρίου με τα παρακάτω θέματα:

  1.  Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμαρίου Έτους 2023.
  2. Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού.
  3. Συμπληρωματική Κατανομή Πίστωσης Α/μιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αμαρίου.
  4. Συμπληρωματική Κατανομή Πίστωσης Β/μιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αμαρίου.
  5. Συζήτηση αναφορικά με τις εξελίξεις στο έργο κατασκευής του φράγματος – ταμιευτήρα του Πλατύ Ποταμού και την ολοκλήρωση της αναγνωριστικής μελέτης των δύο λιμνοδεξαμενών στην περιοχή των οικισμών Γερακαρίου – Ελενών.

 

  • Ανακοινώσεις – ενημερώσεις.