Την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρίουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2023 με αντίστοιχη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, στο πλαίσιο ένταξης του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση Αγωγών Μεταφοράς Νερού και Επισκευή Δεξαμενών στους Οικισμούς Δρυγιές και Άνω Μέρους», προϋπολογισμού 207.000,00 €, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
 2. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Αμαρίου (ΚΑΠ 2019)», προϋπολογισμού 70.000,00 €.
 3. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 66.025,00 €.
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Πρόσβασης σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις σε Τ.Κ. του Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 510.000,00 €.
 5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Τεχνικών Έργων και Συντήρηση Χώρων Νεκροταφείων Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 91.020,81.
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Έργα Υποδομής – Αντιπλημμυρικά Έργα – Αποκατάσταση Ζημιών του Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Κρήτης, υποέργο (νέο): Αντικατάσταση Δικτύου Λυμάτων, Ανακατασκευή Τεχνικών και Ασφαλτόστρωσης στην Τ.Κ. Μέρωνα», προϋπολογισμού 80.000,00 €
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών του έργου: Επιχορήγηση των ΟΤΑ για Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών που Προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ Ά και ΄Β βαθμού της Χώρας, «Εκτέλεση Εργασιών για την Αποκατάσταση Ζημιών από τις Θεομηνίες του Νοεμβρίου 2020 στο Δήμο Αμαρίου», προϋπολογισμού 113.198,86 €.
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: Επιχορήγηση των ΟΤΑ για Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών που Προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ Ά και ΄Β βαθμού της Χώρας, «Εκτέλεση Εργασιών για την Αποκατάσταση Ζημιών από τις Θεομηνίες του Νοεμβρίου 2020 στο Δήμο Αμαρίου», προϋπολογισμού 113.198,86 €.
 9. Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδάφους του έργου: Επιχορήγηση των ΟΤΑ για Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών που Προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ Ά και ΄Β βαθμού της Χώρας, «Εκτέλεση Εργασιών για την Αποκατάσταση Ζημιών από τις Θεομηνίες του Νοεμβρίου 2020 στο Δήμο Αμαρίου», προϋπολογισμού 113.198,86 €.
 10. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών του έργου: «Πράξη: Κέντρο Πολιτιστικής, Φυσιολατρικής, Αθλητικής και δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αμαρίου, υποέργο 2: Κέντρο Πολιτιστικής, Φυσιολατρικής, Αθλητικής και ΔΙΑ Βίου Μάθησης του Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 1.600.000,00 €.
 11. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «Πράξη: Κέντρο Πολιτιστικής, Φυσιολατρικής, Αθλητικής και δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αμαρίου, υποέργο 2: Κέντρο Πολιτιστικής, Φυσιολατρικής, Αθλητικής και ΔΙΑ Βίου Μάθησης του Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 1.600.000,00
 12. Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδάφους του έργου: «Πράξη: Κέντρο Πολιτιστικής, Φυσιολατρικής, Αθλητικής και δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αμαρίου, υποέργο 2: Κέντρο Πολιτιστικής, Φυσιολατρικής, Αθλητικής και ΔΙΑ Βίου Μάθησης του Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 1.600.000,00 €.
 13. Παράταση Προθεσμίας του έργου: Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών που Προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ Ά και ΄Β βαθμού της Χώρας, υποέργο: «Αποκατάσταση Ζημιών και Καταστροφών στο Δήμο Αμαρίου από τις Θεομηνίες του Νοεμβρίου 2020», προϋπολογισμού 250.000,00 €.
 14. Παράταση Προθεσμίας του έργου: Έργα Υποδομής – Αντιπλημμυρικά Έργα – Αποκαταστάσεις Ζημιών του Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Κρήτης, υποέργο (νέο): «Ανάπλαση Δρόμων σε Τ.Κ. του Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 200.000,00 €.
 15. Παράταση Προθεσμίας του έργου: «Αντιστήριξη Οδού με Συστοιχία Πασσάλων στην Τ.Κ. Μέρωνα του Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 920.000,00 €.
 16. Παράταση Προθεσμίας του έργου: «Αντικατάσταση και Επέκταση Δικτύων Ύδρευσης στους Οικισμούς Βισταγή, Βρύσες, Μέρωνας, Μοναστηράκι, Νίθαυρη και Οψιγιάς Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 1.100.000,00 €.
 17. Παράταση Προθεσμίας του έργου: «Αντικατάσταση και Επέκταση Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Κουρούτες και Φουρφουράς Δ.Ε. Κουρητών Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 640.000,00 €.
 18. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Αντιστήριξη Οδού με Συστοιχία Πασσάλων στην Τ.Κ. Μέρωνα του Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 920.000,00 €.
 19. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ανάπλαση Πλατειών και Κεντρικής Οδού Οικισμού Βολεώνων Δήμου Αμαρίο», προϋπολογισμού 170.560,00 €.
 20. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και του Δήμου Αμαρίου στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου και Βελτίωση Κυκλοφοριακών Συνθηκών Περιφέρειας Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 45.000,00 €.
 21. Αποδοχή δωρεάς και έγκριση παρεμβάσεων σε δημοτικό χώρο, εντός του οικισμού Κουρούτες, με σκοπό την κατασκευή Παιδικής Χαράς.
 22. Επέκταση της Σύμβασης: «Διοικητική Υποστήριξη του Δήμου Αμαρίου σε Θέματα Οργάνωσης Αιτημάτων Δημοτών και Αρχείου Τεχνικής Υπηρεσίας», με την ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ. 
 23. Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού.
 24. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς.
 25. Διαγραφή Τελών.
 26. Επιλογή Υδρονομέων Άρδευσης έτους 2023.
 27. Έναρξη Διαδικασιών για Ονοματοδοσία Κεντρικής Οδού στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου Δήμου Αμαρίου.     

  Ανακοινώσεις – ενημερώσεις.