Την Δευτέρα 1 Ιουλίου, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου κ. Παντελή Μουρτζανού, πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Αμαρίου συνεδρίαση του Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, για το συντονισμό σε επίπεδο Δήμου, δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών.

Στη σύσκεψη μετείχαν όλα τα μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου και έγινε εκτενής αναφορά και ανάλυση του σχεδίου πολιτικής προστασίας, που έχει εκπονήσει ο Δήμος Αμαρίου, σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων  και ιδιαίτερα πυρκαγιών.

Επίσης την ίδια μέρα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου με τους Προέδρους των Κοινοτήτων Αμαρίου, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις δράσεις, αλλά και τις υποχρεώσεις που έχουν σύμφωνα με το σχέδιο πολιτικής προστασίας του Δήμου, καθώς η συμβολή τους είναι καθοριστική για την Πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών.