Την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024, συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου Έρευνας και Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης Σχολής Ασωμάτων, στα γραφεία της εταιρίας στο Αμάρι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποτελείται από 7 μέλη, θητείας πέντε (5) ετών, εκπροσώπων της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Αμαρίου και του «ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ».

Τα νέα μέλη του ΔΣ είναι:

Πρόεδρος: Λιονή Μαρία, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης
Αντιπρόεδρος: Μουρτζανός Παντελής, Δήμαρχος Αμαρίου

Γραμματέας: Κουρκουλός Παύλος, Αντιδήμαρχος Αμαρίου

Μέλη:

Βάμβουκας Μιχαήλ, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας 

Σαρρής Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύμβουλος 

Τσουδερός Ευάγγελος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

Δρ. Σωτηράκη Σμαράγδα, Διευθύντρια Ερευνών ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Στο συμβούλιο συμμετείχε, ο Α΄Αντιπρόεδρος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ , Καθηγητής κος Βιδάκης Νεκτάριος, ο οποίος επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις και το ζωικό κεφάλαιο της Σχολής Ασωμάτων και είχε μια ολοκληρωμένη ενημέρωση για την πορεία των έργων και των συμβάσεων από την Πρόεδρο, κα Λιονή Μαρία.

Οι προαπαιτούμενες εργασίες και μελέτες, για την αξιοποίηση και αναβάθμιση της Σχολής Ασωμάτων και η πορεία μετεγκατάστασης της, σε ένα σύγχρονο Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Κέντρο για την νησιωτική αιγοπροβατοτροφία προχωρούν και μέλημα όλων των φορέων είναι η ωριμότητα του έργου, η εξωστρέφεια και η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων που σχετίζονται με την έρευνα, την κατάρτιση, την παραγωγή και την μεταποίηση του κτηνοτροφικού κλάδου, να βρουν στέγη σε ένα εκσυγχρονισμένο σύστημα με πολλαπλά οφέλη για την περιοχή και τους παραγωγούς.

Στον απόηχο της πρόσφατης συνάντησης της κας Λιονή με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Λευτέρη Αυγενάκη, και την στήριξη του στο αναπτυξιακό σχέδιο και την ανάγκη στελέχωσης της Σχολής Ασωμάτων, όλοι οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν την σπουδαιότητα του έργου για το σύνολο του νησιού και την αναγκαιότητα σύνδεσης του και με άλλες αναπτυξιακές δραστηριότητες (πχ ήπιου τουρισμού) που θα συμβάλει στην επισκεψιμότητα της περιοχής.

Ένα από τα πιο κομβικά και σημαντικά βήματα για την Σχολή Ασωμάτων είναι και η πρώτη συνάντηση των Αρωγών Μελών που ακολούθησε μετά την συνεδρίαση του ΔΣ.
Ως Αρωγά Μέλη της εταιρίας ανακηρυχτήκαν ύστερα από αποδοχή της πρόσκλησης που τους έγινε, φορείς και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα που στόχο έχουν να βοηθήσουν και να συμπορεύονται στην εκπλήρωση των σκοπών της εταιρίας. Ο συμβουλευτικός τους ρόλος και το αντικείμενο εξειδίκευσης τους , καθιστά την Σχολή Ασωμάτων δυναμικό φορέα στον τομέα της Έρευνας και Εκπαίδευσης. Πλην αυτού δίνει την ευκαιρία σε συλλογικούς φορείς και όργανα εκπροσώπησης των επαγγελματιών κτηνοτρόφων να συμμετέχουν και να εκπροσωπούν τα μέλη τους σε αυτήν την συνέργεια.

Για πρώτη φορά λοιπόν, στην Σχολή Ασωμάτων Ακαδημαϊκοί και ερευνητές του κλάδου ξεκινούν τον διάλογο ως πολύτιμοι συνεργάτες, με τους παρακάτω εκπροσώπους:

Η κα Λιονή τόνισε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών: «Ένα από τα σημαντικότερα βήματα ανάμεσα στους βασικούς άξονες λειτουργίας της εταιρείας, η συνεργασία με το ερευνητικό και επιστημονικό προσωπικό των αρωγών μελών και των συνεργαζόμενων φορέων θεμελιώθηκε σήμερα στο Αμάρι. Ξεκινάει η διεκδίκηση και υλοποίηση ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών δράσεων μαζί με την ελίτ των επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το ΙΤΕ, το ΕΛΜΕΠΑ, φορείς όπως το ΜΑΙΧ, MACC, το ΓΕΩΤΕΕ και φυσικά τους Κτηνοτρόφους της Κρήτης. Επιδίωξή μας, είναι μέσα από αυτή τη συνεργασία να δημιουργήσουμε ένα βασικό μηχανισμό διαχείρισης και συντονισμού ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κοινοτικών χρηματοδοτήσεων, αλλά και η διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγική διαδικασία.»
Ο κος Βιδάκης τόνισε την ανάγκη ο φορέας να πλαισιωθεί και από άλλους επαγγελματικούς φορείς μεταποίησης που συνδέονται με την Κτηνοτροφία στην Κρήτη, και δεν έκρυψε την πεποίθηση του, πως σύντομα η Σχολή θα διαθέτει ένα πολυπληθές και παραδειγματικό ζωικό κεφάλαιο, άξιο μελέτης πεδίου από Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Ιδρύματα και φοιτητές.

Ως επιστημονικός υπεύθυνος, ο κος Βιδάκης και η Δρ Σωτηράκη είχαν ακόμα ένα λόγο να χαίρονται μιας και ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ έτυχε και το φλουρί της Βασιλόπιτας.