Τεχνική Υπηρεσία

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Αγία Φωτεινή Αμαρίου,   Τ.Κ. 74061,   Email: technical@amari.gov.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Περνιεντάκη Ελένη
Αν. Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών
       28333 40206
Γερογιάννης Ειρηναίος        28333 40222
Ποθουλάκης Σταύρος        28333 40220