Την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής του Δήμου Αμαρίου.

Την ίδια μέρα, στις 15:00 μ.μ. θα λάβει χώρα και μια δεύτερη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα προς συζήτηση την έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022 (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης).