Τον προσεχή Δεκέμβριο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στον ΧΥΤΑ Αμαρίου.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αμαρίου κ. Παντελή Μουρτζανό, ήδη γίνονται μελέτες για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της μονάδας με την κατασκευή και τρίτου κυττάρου ΧΥΤΥ καθώς έχει βρεθεί κατάλληλος χώρος για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Μιλώντας για τα έργα που γίνονται αυτή την περίοδο στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στο Αμάρι, ο δήμαρχος είπε στην εφημερίδα «Ρέθεμνος», ότι «Οι εργασίες κατασκευής της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων και του ΧΥΤΥ Αμαρίου υπολογίζεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί τον προσεχή Δεκέμβρη, όπου θα ξεκινήσει έπειτα και η εξάμηνη δοκιμαστική περίοδος. Όπως έχω επισημάνει και κατά το παρελθόν, η εμβληματική αυτή επένδυση αναμένεται να δώσει σημαντικές λύσεις στη διαχείριση των απορριμμάτων ολόκληρης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου για περίπου μια δεκαετία, ενισχύοντας στην πράξη την προστασία περιβάλλοντος μέσα από καθαρές και καινοτόμες τεχνολογίες διαχείρισης βασισμένες στην κυκλική οικονομία.»

Υπενθυμίζεται, ότι στόχος της εγκατάστασης είναι η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, ή παραγωγή κομπόστ από τα προδιαλεγμένα οργανικά καθώς και η βιολογική σταθεροποίηση του οργανικού που διαχωρίζεται από τα σύμμεικτα ΑΣΑ μέσω της μηχανικής διαλογής. Το οργανικό κλάσμα, τόσο το προδιαλεγμένο, όσο και το διαχωρισμένο μέσω μηχανικής διαλογής, θα υφίσταται αναερόβια χώνευση με στόχο την παραγωγή βιοαερίου και τη σύγχρονη ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου αυτού. Κατόπιν, τα οργανικά θα οδηγούνται προς αερόβια βιολογική επεξεργασία με στόχο την παραγωγή κομπόστ από τα προδιαλεγμένα και χώνευμα τύπου Α από το οργανικό των συμμείκτων.

Σε ό,τι αφορά την μελλοντική επέκταση των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων, ο κ. Μουρτζανός δήλωσε, ότι «Παράλληλα, σύμφωνα με γεωλογική μελέτη, η οποία εκπονήθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης, προτείνεται η κατασκευή 3ου κυττάρου ΧΥΤΥ για το οποίο έχει ήδη βρεθεί κατάλληλος χώρος και αναζητείται χρηματοδότηση, η οποία υπολογίζεται περίπου στο 1,5 εκ. ευρώ. Η κατασκευή του 3ου κυττάρου ΧΥΤΥ κρίνεται απαραίτητη, καθώς με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμη και οριστική λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης απορριμμάτων για όλο το νόμο για τα επόμενα 50 χρόνια».

Συνέντευξη του Δημάρχου Αμαρίου στην εφημερίδα Ρέθεμνος