Το Πανεπιστήμιοτων Ορέων, συνεχίζει και φέτος ,με όλους τους εθελοντές του, τις δράσεις του.

Τα τελευταία 20 χρόνια, μελετά και υποστηρίζει τη ζωή των ορεινών κοινοτήτων, αντλώντας πολύτιμες γνώσεις από τους ανθρώπους των ορέων και προτείνοντας λύσεις για την αλλαγή προτύπου ευημερίας, την απεξάρτηση από την οικονομία του δανεισμού, την αυτάρκεια και την βιώσιμη ανάπτυξη, μέσα από την ανάδειξη της πολιτισμικής ταυτότητας, της αλήθειας και των διαχρονικών αξιών των ορεινών κοινωνιών.

Θα πραγματοποιήσει την επόμενη εξόρμηση του στο Δήμο Αμαρίου Ρεθύμνης, την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022, όπου θα γίνουν οι παρακάτω δράσεις:

• Αλληλοδιδασκαλία μαθητών στο Γυμνάσιο Αγίας Φωτεινής με την συμμετοχή του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου. Θα πραγματοποιηθεί συλλογή βαμβακιού που είχαμε σπείρει στο Γυμν. Αγ. Φωτεινής τον περασμένο Απρίλιο, μαζί με φοιτητές της Γεωπονικής Σχολής του Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

• Ιατρικές εξετάσεις από καθηγητές Ιατρικής με τις ομάδες τους, στο χωριό Παντάνασσα, σε ευπαθείς ομάδες του τοπικού πληθυσμού,

• Καφενείο των Ορέων στο χωριό Παντάνασσα, με θέματα που αφορούν στην αυτάρκεια, τις τέχνες των χεριών, την Ιερή τέχνη της Υφαντικής και την ανάπτυξη ενδογενούς, αυτόνομης οικιακής οικονομίας.