Την ανάδειξη προσωρινού εργολάβου ενός πολύ σημαντικού έργου, που αφορά στη νέα χάραξη του Αμαριώτικου Δρόμου και συγκεκριμένα στο πρώτο τμήμα «Ρέθυμνο – Φράγμα Ποταμών», προϋπολογισμού:  14.039.000 €,  ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης.

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή έργων, προϋπολογισμού 11.800.000 Ευρώ  για τη νέα χάραξη κατά τμήματα της Επ. Οδού 13 από το Ρέθυμνο, έως το Φράγμα Ποταμών και συγκεκριμένα στα ακόλουθα τμήματα:

Τμήμα 1:          Ρέθυμνο (περιοχή Α/Κ Αμαρίου) – Τζιβέρα  μήκους 1,81 km.  Στο υποτμήμα εφαρμόζεται αστική διατομή με πεζοδρόμια και προβλέπεται η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων.

Τμήμα 2:          Παρεμβάσεις από την έξοδο οικισμού Πρασσές (νότια) -έως την εκκλησία Αγ. Φωτεινής

Τμήμα 3:          Παρεμβάσεις από την Γέφυρα Σίμα έως την περιοχή φράγματος Ποταμών, οι οποίες περιλαμβάνουν την κατασκευή νέας  γέφυρας ρέματος ανοίγματος 8m, την κατασκευή νέας γέφυρας Σίμα με δύο ανοίγματα των 37,10 m, καθώς και την κατασκευή τριών νέων ισόπεδων κόμβων σύνδεσης με το υπάρχον τοπικό οδικό δίκτυο, προς Γιαννούδι, Πρασσές, Μύρθο.

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν φυτεύσεις δένδρων και θάμνων στις επιφάνειες, που προσφέρονται προς τούτο και κατασκευή αντιστοίχου δικτύου άρδευσης, καθώς και εργασίες οδοφωτισμού στις θέσεις των ισόπεδων κόμβων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ένταξη του έργου  περιλαμβάνει και τα ακόλουθα υποέργα ,συνολικού προϋπολογισμού 2.239.000 Ευρώ :

  • Απαλλοτριώσεις για την κατασκευή του τμήματος Ρέθυμνο. Φράγμα Ποταμών (ποσού 2.000.000 Ευρώ)
  • Αποκαταστάσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας
  • Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου-Μελετητή οδικού έργου: “Οδικός Άξονας Ρέθυμνο-Απόστολοι-Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο-Φράγμα Ποταμών”
  • Εργασίες επίβλεψης από αρχαιολογία