Το Amari Green Festival υποψήφιο στα βραβεία του θεσμού BRAVO 2019! Ενός θεσμού που αγκαλιάζει τις πρωτοβουλίες Βιώσιμης Ανάπτυξης που συμβάλλουν στη δημιουργία της Ελλάδας του Αύριο!
Στηρίξτε την προσπάθεια που όλοι ξεκινήσαμε πριν από 4 χρόνια, ψηφίζοντας στο link που ακολουθεί. Eνημερωθείτε και αναδείξτε τις πρωτοβουλίες του Δήμου μας, του Δήμου Αμαρίου, που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας!
Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 28 Νοεμβρίου!

https://bravo.sustainablegreece2020.com/gr/voting-by-organization/dhmos-amarioy.656.html?fbclid=IwAR3MQ2FT6w-lk2k3aBZKFrKT9VZAgSrtXYzqk090RFLHbww6_sHmk9CLAOw