Παντελής Μουρτζανός: «Οι δεσμεύσεις για αντισταθμιστικά έργα και παρεμβάσεις πρέπει να τηρηθούν»

Στην υπογραφή των σχετικών δανειακών συμβάσεων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης για την χρηματοδότηση του έργου κατασκευής του φράγματος του Πλατύ ποταμού, προχώρησε το πρωί της Παρασκευής ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σταϊκούρας.

Το παρών στην τελετή υπογραφής έδωσε και ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός, ο οποίος με την ολοκλήρωση της προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή τόσο για το Δήμο μας, όσο και για ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης. Με την υπογραφή των σχετικών δανειακών συμβάσεων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης,, εξασφαλίζεται, μετά από χρόνια προσπαθειών, η απαραίτητη χρηματοδότηση, ανοίγοντας ουσιαστικά το δρόμο για την άμεση δημοπράτηση και την κατασκευή του φράγματος του Πλατύ ποταμού.

Εκπροσωπώντας τον Δήμο Αμαρίου, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου έχει σχεδιαστεί να υλοποιηθεί το έργο, αισθάνομαι σήμερα ιδιαίτερα ικανοποιημένος για αυτή την εξέλιξη. Με τον πρωτογενή τομέα να αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής μας οικονομίας, ο σεβασμός, η προστασία και η αξιοποίηση των σημαντικών αποθεμάτων νερού που διαθέτει η περιοχή μας που σήμερα καταλήγουν ανεκμετάλλευτα στην θάλασσα, είναι για εμάς έννοιες απαραίτητες και άμεσα συνδεδεμένες με την μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής.

Το έργο αναμένεται να αρδεύσει συνολικά 48.500 στρέμματα στους Δήμους Αμαρίου και Αγίου Βασιλείου, εκ των οποίων περίπου τα 41.000 εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, ενώ ο αγωγός που θα οδηγήσει το πλεονάζον νερό του ταμιευτήρα στο φράγμα της Φανερωμένης θα αρδεύσει χιλιάδες στρέμματα στην περιοχή της Μεσσαράς.

Όπως έχω επισημάνει πολλές φορές, τόσο προς την πολιτική ηγεσία, όσο και προς τα διευθυντικά στελέχη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μια τέτοιου μεγέθους παρέμβαση οφείλει να συνοδευτεί με σημαντικά αντισταθμιστικά έργα και παρεμβάσεις για τον τόπο μας. Την θέση μας αυτή την κάναμε ξεκάθαρη και κατά την επίσκεψη του Υπουργού κ. Σταϊκούρα την περασμένη εβδομάδα στο Αμάρι, παραδίδοντας του ένα ολοκληρωμένο υπόμνημα με μια σειρά σημαντικών παρατηρήσεων και διεκδικήσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί το μέγιστο δυνατό όφελος για την περιοχή μας.

Στο υπόμνημα αυτό ενσωματώνονται θέματα που σχετίζονται με υποδομές για την προστασία του φράγματος του Πλατύ, μέσα από τη δημιουργία έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης λυμάτων για όλους τους οικισμούς που περιλαμβάνονται στη λεκάνη απορροής, σημαντικά έργα οδοποιίας, όπως ο περιφερειακός δρόμος και ο συνδετήριος άξονας προς την Μεσσαρά, θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτων, την οικονομική υποστήριξη της άντλησης, της τουριστικής αξιοποίησης μέσα από τις χρήσεις γης, το ζήτημα των απαλλοτριώσεων κ.α. Ως Δήμος προσβλέπουμε σε μια ειλικρινή και ουσιαστική συνεργασία με το Υπουργείο, από το οποίο έχουμε λάβει μέχρι σήμερα και ανάλογες σχετικές δεσμεύσεις».

 

Αναλυτικά οι διεκδικήσεις του Δήμου Αμαρίου σε ότι αφορά τα αντισταθμιστικά για την κατασκευή του φράγματος Πλατύ:

  • Συμμετοχή του Δήμου Αμαρίου στη διαχείριση των υδάτων του φράγματος, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) ως προβλεπόμενο φορέα διαχείρισης και λειτουργίας του έργου.
  • Διερεύνηση, κατά τη φάση υλοποίησης του έργου, τροποποίησης της χωρητικότητας νερού του προβλεπόμενου ταμιευτήρα, με σκοπό την επίτευξη πιο ήπιων και ελεγχόμενων επιπτώσεων στο οικοσύστημα και στις κλιματικές συνθήκες της περιοχής.
  • Εκπόνηση οριστικής μελέτης, χρηματοδότηση και υλοποίηση της κατασκευή του έργου των δύο λιμναδεξαμενών στην περιοχή Γερακαρίου – Ελενών, στην αναγνωριστική μελέτη του οποίου αποτυπώνονται επιπρόσθετα αρδευτικά δίκτυα στην περιοχή της Αμπαδιάς, καθώς και μια σειρά παρεμβάσεων στην επαρχιακή, δημοτική και αγροτική οδοποιία της ευρύτερης περιοχής (Η δημοπράτηση για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης ολοκληρώνεται στις 5-3-2024).
  • Κατασκευή περιφερειακού δρόμου του φράγματος, που θα επιτρέψει την εύκολη πρόσβαση στο κεντρικό δίκτυο των πέριξ οικισμών, καθώς και κατασκευή ενός συνδετήριου άξονα του Δήμου Αμαρίου με την περιοχή της Μεσσαράς. Επιπρόσθετα, πρόβλεψη πλήρους αποκατάστασης των υποδομών, οι οποίες θα πληγούν από την κατάκλιση του φράγματος (αγωγών μεταφοράς πόσιμου νερού και άλλων δικτύων κοινής ωφέλειας).
  • Διατήρηση του υφιστάμενου και πλήρως λειτουργικού Τ.Ο.Ε.Β. Βιζαρίου και αποκατάσταση ενδεχόμενων ζημιών στο υφιστάμενο δίκτυο κατά την κατασκευή του έργου.
  • Μέριμνα για μια σειρά αναπλάσεων που αφορούν την τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής με επίκεντρο τον υδροβιότοπο που αναμένεται να δημιουργηθεί γύρω από το φράγμα του Πλατύ.
  • Χρηματοδότηση του συνόλου των εκπονημένων, από το Δήμο Αμαρίου, μελετών για έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης λυμάτων για όλους τους οικισμούς που περιλαμβάνονται στη λεκάνη απορροής του φράγματος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία του και ταυτόχρονη διερεύνηση μεταβίβασης της διαχείρισης τους στον φορέα διαχείρισης και λειτουργίας του έργου) λόγω αυξημένου κόστους λειτουργίας και συντήρησης.
  • Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τη δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων, τα οποία θα καλύπτον εξ ολοκλήρου τις ενεργειακές απαιτήσεις των αντλητικών συστημάτων.
  • Διαβούλευση με την τοπική κοινωνία αναφορικά με το ζήτημα των απαλλοτριώσεων, προκειμένου αυτές να εναρμονίζονται με τις πραγματικές αξίες, τόσο των εκτάσεων όσο και των καλλιεργειών που υφίστανται σε αυτές.